Archeologie 3.0

Veel archeologen vroegen zich af hoe het verder moet met de Nederlandse archeologie. Daarover werd op Facebook veel gediscussieerd binnen de groep Archeologie 3.0. Om die discussie meer handen en voeten te geven ontstond het idee om ook ‘live’ de koppen bij elkaar te steken. Onder de noemer Archeologie 3.0 LIVE werd in 2015 voor het eerst een meeting gehouden in Amersfoort. Hier werd gesproken over de toekomst van de Nederlandse archeologie.


Creatieve verantwoording

Hoewel archeologie meestal betrekking heeft op het verleden, wordt door Archeologie 3.0 naar de toekomst van het vak gekeken. Daarom is voor het logo een futuristisch ogende letter gekozen. De losse elementen zijn een metafoor voor de versnippering binnen het archeologisch veld. Voor het kleurgebruik hebben we ons laten inspireren door de kleurschakeringen van de diverse bodemlagen.

Het achtergrondbeeld dat op diverse uitingen gebruikt wordt is een verbeelding van archeologische vindplaatsen in het Nederlandse landschap.

A3.0-poster-webbanner