Brouwerij ’t Mirakel

Voor Brouwerij ’t Mirakel ontwikkelen we de visuele identiteit. Daarbij laten we ons inspireren door de middeleeuwse legende van het Mirakel van Amersfoort, waaraan de naam van de brouwerij is ontleend.

Het logo hebben we de karakteristiek van glas in lood gegeven. De nis symboliseert de plek waar vroeger een wonderenverrichtend Mariabeeldje (het Mirakel) werd tentoongesteld. In dit geval is het beeldje vervangen door het silhouet van een bierbokaal. De vlakken rond de nis verwijzen naar de elf schoolpleinvaders die gezamenlijk de brouwerij zijn gestart. Het water symboliseert de Amersfoortse gracht waar in de middeleeuwen het Mariabeeldje werd gevonden.

Het beeldconcept sluit aan bij het Mirakel-verhaal, waarin een kaars een belangrijke rol speelt. Maar ook Mariaverering, het geloof in wonderen en de bedevaart staan centraal in de legende. Deze sfeer proberen we in het imago van de brouwerij terug te laten komen. Kortom, van bieretiket en bierviltjes tot online banners en presentatie materialen, de Merkbrouwerij laat het zien.

GERELATEERD