Management & Leadership Academy

De Management & Leadership Academy (MLA) vroeg de Merkbrouwerij om haar visuele identiteit te ontwikkelen. Eerst vertaalde ik de missie van MLA naar een passende slogan, vervolgens ontwierp ik het logo waarin groei en ambitie tot uitdrukking komen.


Beeldconcept

Daarna werd een ondersteunend beeldconcept geïntroduceerd waarmee MLA zich op abstract niveau kan onderscheiden binnen haar markt. Tevens werden correspondentiemiddelen en programmabrochure ingevuld, evenals ondersteunende visuele middelen voor online toepassingen.