Netherlands Maritime Technology

Netherlands Maritime Technology (NMT) is de brancheorganisatie voor de Nederlands maritiem-technologische sector. In opdracht van communicatiebureau Stijlmeester ontwikkelde de Merkbrouwerij de visuele identiteit van NMT.

Stoer en zakelijk

Het logo voor Netherlands Maritime Technology moest voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Zo moest de associatie met Nederland duidelijk zijn en het logo diende een robuuste, stoere uitstraling te krijgen. Ik ontwierp een embleem met de karakteristieken van een schild, waarin onmiskenbaar de boeg van een schip zichtbaar is. Ook werden voor de centrale thema’s van de organisatie iconen ontwikkeld, die ter ondersteuning worden gebruikt in de communicatie. Tenslotte ontwikkelde ik een stramien dat als basis dienst doet voor de huisstijl.

De huisstijl werd vervolgens doorvertaald naar correspondentiemiddelen, website, brochures, folders, flyers, advertenties en een magazine.