Archeologie 3.0 Live

Hoe verder met de Nederlandse archeologie? Daarover werd op Facebook veel gediscussieerd binnen de groep Archeologie 3.0. Om die discussie meer handen en voeten te geven ontstond het idee om ook live de koppen bij elkaar te steken. Onder de noemer Archeologie 3.0 LIVE werd in 2015 voor het eerst een meeting gehouden in Amersfoort. Hier werd gesproken over de toekomst van de Nederlandse archeologie. Voor dit evenement ontwierpen we het logo en diverse uitingen. Van poster tot roll-up banner tot online banner.

Hoewel archeologie verbonden is met het verleden, wordt door Archeologie 3.0 naar de toekomst van het vak gekeken. Daarom kozen we voor een futuristisch ogende letter. De losse elementen uit het lettertype zijn een metafoor voor de versnippering binnen het archeologisch veld. Voor de kleuren hebben we ons laten inspireren door de kleurschakeringen van de diverse bodemlagen. Het beeld dat op diverse uitingen gebruikt wordt is een verbeelding van archeologische vindplaatsen in het Nederlandse landschap.


© 2020 de Merkbrouwerij