Brouwerij ’t Mirakel

Voor Brouwerij ’t Mirakel hebben we de visuele identiteit en de product branding ontwikkeld. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de middeleeuwse legende van het Mirakel van Amersfoort, waaraan de naam van de brouwerij is ontleend.

De visuele identiteit is doorvertaald naar diverse middelen. Van online banners en bieretiketten tot roll-up banners en presentatiematerialen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Het logo

Het logo van de brouwerij hebben we de karakteristiek van glas in lood gegeven. De nis symboliseert de plek waar vroeger een wonderenverrichtend Mariabeeldje (het Mirakel) werd tentoongesteld. In dit geval is het beeldje vervangen door het silhouet van een bierbokaal.

De vlakken rond de nis verwijzen naar de 11 bevriende schoolpleinvaders die gezamenlijk de brouwerij zijn gestart. Het water symboliseert de Amersfoortse gracht waar in de middeleeuwen het Mariabeeldje werd gevonden.

Beeldconcept

Het beeldconcept sluit aan bij het Mirakel-verhaal, waarin een kaars een belangrijke rol speelt. Maar ook Mariaverering, het geloof in wonderen en de bedevaart staan centraal in de legende. Deze sfeer willen we in de merkbranding van de brouwerij terug laten zien.


© 2020 de Merkbrouwerij