IB&P B.V.

Informatiebeveiling en privacy, een actueel topic. Zeker voor gemeenten. Want persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie van burgers en bedrijven mogen nooit in verkeerde handen vallen of op straat komen te liggen. IB&P adviseert en ondersteunt gemeenten met het opstellen van beleid, het analyseren van veiligheidsrisico’s en het trainen van medewerkers.

Omdat de oude huisstijl van IB&P niet langer aansloot bij het karakter van de organisatie werd de Merkbrouwerij gevraagd om de nieuwe visuele identiteit te ontwikkelen. De enige randvoorwaarde was dat het bestaande beeldmerk gehandhaafd zou blijven.

We begonnen met het restylen van het logo en kozen voor nieuwe kleuren en een tijdloze letter. Tevens introduceerden we een tagline waarin de toeschouwer door een visuele twist aan het denken wordt gezet: “Dat gaat je (n)iets aan”.

Overkoepelend beeldconcept

Daarna bedachten we een overkoepelend beeldconcept dat is geïnspireerd op een bijenpopulatie. Een bijenkolonie is – net als onze samenleving – een gemeenschap die goed beschermd moet worden voor invloeden van buitenaf. Een honingraat, die is opgebouwd uit het beeldmerk van IB&P, representeert de gemeente.

De bijen zijn een metafoor voor de mensen die zich met informatieveiligheid en privacy bezig houden. De cellen symboliseren de vertrouwelijke informatie die beschermd moeten worden en het stuifmeel aan de poten staat voor kennisoverdracht.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Vervolgens werd de nieuwe stijl doorvertaald naar online banners, stationary en ondersteunende middelen en ontwikkelden we icons voor de verschillende diensten.

Inventariseren

Implementeren

Beheren

Toetsen


© 2020 de Merkbrouwerij